Swedens Most Wanted

- en blogg om nya och gamla svenska klassiker

 

Visste du det?

Det finns väldigt många svenska klassiker som cirkulerar ute i världen och många vet vi inte ens om att de härstammar från vårt eget avlånga land. Visste du till exempel att blixtlåset, osthyveln, trepunktsbältet, respiratorn, termometerskalan och skiftnyckeln alla var svenska uppfinningar? Vi är så mycket mer än tändstickor och dynamit!

Idag ligger Sverige i framkant när det gäller teknik och design och nya, svenska klassiker formas varje år. Bland de nyare, svenska storheterna syns bl.a. Skype och Spotify. Alla vill ha svenska produkter!

Vi dedikerar hela denna blogg till svenska uppfinningar och klassiker - de där grejerna som hela världen vill lägga vantarna på. 

 

 

Sida 4

Skruvkompressor kan effektivisera produktion

29 sep 2017

Med oljemorda skruvkompressorer i produktionstillverkning kan du göra den mer miljövänlig. Den energi som tillförs en skruvkompressor omvandlas till 100 procent till värmeenergi. Upp till 96 procent av energin kan återvinnas och utnyttjas värmetekniskt. På det sättet kan du spara resurser och tonvis med koldioxidutsläpp varje år. Hur stora besparingseffekterna faktiskt kan bli beror på storleken på kompressorerna och den energikälla som används. Även många äldre kompressorer kan utrustas med kompressorer för värmeåtervinning i efterhand.

Fördelar med oljesmorda kompressorer

I en oljefylld skruvkompressor finns oljan i själva kompressionsutrymmet. Den förbättrar tätningen mellan rotorerna och hjälper till att kyla ned kompressorn och luften. Oljesmord skruvkompressor har den fördelen att den uppnår ett betydligt högre tryck och flöde än vad den oljefria skruvkompressorn kan åstadkomma. Nackdelen kan vara den att oljan kan följa med luften och måste därför således separeras via en oljeseparator. Sedan måste den filtreras och föras tillbaka in i kompressorn. Användningsområdet begränsas av att applikationer som måste ha en medicinsk användning där det är nolltolerans på oljerestinnehåll i tryckluften, lämpar sig inte för oljesmorda skruvkompressorer.

Digitalisera din business!

26 sep 2017

Ser det ut så här på ditt jobb? Hyllmeter med pärmar och papper? Att digitalisera företaget hjälper dig att spara utrymme till annat. I våra dagar är det onödigt att slösa på papper för att få betalt. Vad jag menar är att det kan underlätta och förbättra för ditt företag att helt enkelt skanna dina leverantörsfakturor och med det spara utrymme. Många tänker att det är bra att ha saker och ting på papper, så att om olyckan skulle vara framme och datorn skulle krascha så har du i alla fall dokumenten kvar. Inget kan vara mera felaktigt. Det är precis tvärtom. Skulle det utbryta eld på ditt kontor, kan dina dokument brinna upp, riktigt bra dessutom. Har du dem samlade på en extern server, finns de för alltid. Inget kan utplåna dem, inte ens om du raderade dem. Allt som är digitalt kan nämligen återskapas. Visste du det?

Varför inte digitalisera hela din business?

Så varför inte digitalisera hela din business? Det finns många fördelar med det, två har jag redan nämnt; utrymmet och säkerheten. Dessutom är det onödigt. Det är också miljövänligt, eftersom varken du eller dina leverantörer behöver utnyttja papper. Digitaliseringen gör det överflödigt. Inom sjukvården har man via EU redan fattat beslut om att digitalisera alla patientjournaler just för att underlätta rörligheten för patienterna. Journalerna ska kunna vara åtkomliga för så gott som alla sorts sjukvård och läkare inom hela EU. På så sätt ska den som är sjuk kunna söka sjukvård var som helst inom EU. Dessutom har de på EU-nivå fattat beslut om att digitalisera hela EU-området. Så det är lika bra hänga på den utvecklingen och vara i framkanten med din business! Lycka till!

Svensk industriell ingenjörskonst

19 sep 2017

Att svensk ingenjörskonst har byggt detta land, brukar de flesta ingenjörer säga, och mena det. Att vår finanskår, industrimän- och kvinnor säger samma sak om deras skrå, känner de inte till, även om det är sant. Sanningen är väl den att många olika skråer tillsammans har byggt landet. Ändå står den svenska ingenjörskonsten väldigt stark och har gett oss många uppfinningar, som dynamiten, av Alfred Nobel, skiftnyckeln, blixtlåset, osthyveln, pacemakern, Tetra Pak, trepunkts säkerhetsbältet, ultraljudet som görs av alla gravida mammor, och så vidare. Listan kan göras hur lång som helst, och det är inte meningen med denna blogg. Däremot vill vi nämna de olika ventiler som produceras för svenska och utländska fabriker, industrier och vattenverk, alla sorts verk, faktiskt. Vi pratar ofta om att Sverige har blivit ett land som producerar mest tjänster, men fortfarande har vi viktig industri kvar. Fortfarande tillverkar vi komponenter till den viktiga industrin. Som Erichs armatur.

Erichs armatur har service för ventiler och ställdon

I 50 år har Erichs armatur levererar ventiler, ställdon och servicetjänster till energi-, kraftindustri, vatten- och ventilationsverk. Deras ventiler och ställdon är till för styra och reglera det flöde som behöver flyttas genom rörsystem i processtekniska anläggningar. Inte bara det, de erbjuder också service till de armaturer som de tillverkar. Vem känner bättre till produkterna än de som tillverkat dem? De kan erbjuda allt från deltagande i projektering till fältservice. De tar ansvar för leverans, montage, kvalitetskontroll, dokumentation, driftsättning och utbildning. De levererar både ventiler och ställdon samt kompletta funktionsenheter som automatiserade ventiler. Dessa sätts samman och slutkontrolleras i verkstad före leverans. Ventilen på bilden är en reglerventil och är till för tryckreducering av ånga, gaser och vätskor.

Tänk dig en tidsresa!

18 sep 2017

Tänk om vi kunde tidsresor, så intressant det skulle vara. Ibland roar jag mig själv genom att tänka i de banorna. De brukar nämligen ge mig perspektiv på saker och ting, framför allt om man tycker att man själv inte har så många fina saker som alla andra, eller om jag har tråkigt en stund och inte har mobil, eller något annat som jag kan roa mig med. Då brukar jag tänka att det är en fantastisk tid som vi lever i nu. Tänk bara så mycket bättre allt har blivit. Det är ju inte länge sedan som våra farfars- och mormors mödrar och fäder gick ut på dasset. Mina barns mormor har berättat om då de var små och bodde ute på landet och fick gå ut mitt i natten om de var nödiga. Det är ju en väldigt konstig tanke idag, och då man tänker på det, känns ens standard väldigt bra plötsligt.

Tänk om en medeltida människa kom hit?

Ibland tänker jag ännu längre och fantiserar att en medeltida person hade kommit hit. Så allt hade sett annorlunda ut för den personen. Vi har riktiga kök, riktiga badrum, riktiga fönster. Bara en sådan sak; fönster, vilken uppfinning. Tänk att kunna se ut genom ett genomskinligt glas, och få in all den härliga solen, utan att samtidigt få in blåst, vind, snö eller sand. Ju mer jag tänker på den fantastiska uppfinningen, desto märkligare ter de sig. De här tankarna gör att jag inser hur bra jag har det och hur bra vi alla har det. Istället för att gnälla över att man inte har den senaste modellen på mobilen kan man tänka på det man har och få en mer positiv livssyn, eller hur?

Alla företag behöver grafiska profiler!

14 sep 2017

Har du ett företag? Oberoende om det är ett företag som säljer produkter eller tjänster, kommer du att behöva en grafisk profil så att dina kunder hittar till dig. Med hjälp av en sådan kommer de som du vill ha som dina kunder att förknippa dig och ditt företag med just det som du önskar att de ska tänka på. Grafiska profiler är bland det viktigaste att tänka ut i början av en start-up. Så viktig är den grafiska profilen att en sysselsätter en hel bransch, där man analyserar färger och former in i minsta detalj.

Ett lyckat varumärke

Titta bara på det lilla märket på mobilen på bilden. Den säger allt. Vad associerar du märket med? Tänker du på kvalitet? Tänker du på innovation, eller vad? Antagligen tänker du på de värden som företaget har tänkt ut att sådana som du och jag ska förknippa företaget med. Så är det med ditt företag också. Använder du sedan varumärket, eller loggan, eller din grafiska bild (kalla det vad du vill) konsekvent på alla dina papper, på hemsidan, och på dina varor, kommer dina kunder så småningom att förknippa ditt företag med säkerhet, lojalitet, seriositet - eller det du önskar dig.

Grafisk profil ger intryck av affärsmässighet

Har du en grafisk profil är det mycket lättare att ge intryck av professionalism. Det utstrålar seriositet och det är så viktigt för att kunderna ska få förtroende för ditt företag. På Tross reklam- och kommunikationsbyrå vet de mycket väl hur en grafisk profil bör utformas för att åstadkomma de associationer som du önskar. De kan även utforma allt från produktlayouter till presentationsmaterial. De finns i Jönköping.

Bästa projektledarutbildningen

9 sep 2017

Projektledare brukar vara ett högst svårdefinierbart yrke. Brukar bli samlingsnamn för alla som gör lite av varje. Sanningen är att projektledare kan göra i princip vad som helst, men som är till nytta för företaget hen jobbar på. Det kan var allt från tekniska projektledare, IT-projektledning, forskare, design, kraftbolag, Universitet, som leder stora produktionsprojekt till att implementera juridiska system. Det kan vara allt från att lära sig standarder som ISO 10006, ISO 21500 PM Book och IPMAs NCB.

Vad är projektledning?

Projektledning är ett område som kan handla om att få produkterna man jobbar med att fungera i verkligheten. Har du funderingar. Varför inte gå en projektledarutbildning med projekthantering.se? Du får utbildning av erfaren lärare och vidareutbildning och uppföljning. Du vet hur du ska göra rent praktiskt, och teoretiskt. Du får handledning och stöd. Sådant som kan vara bra med nya arbetsuppgifter.

Företagskulturen i Sverige ett av de plattaste

Företagskulturen i Sverige är vitt känd. Andra som kommer hit från utlandet lär snabbt märka att det är en ganska så platt hierarki, med stort medbestämmande, som till och med är lagstadgad. Det innebär att våra chefer fattar många beslut efter att ha rådfrågat sin personal och sedan genomför dem efter personalens åsikter och tycke. Vid företagsfusioner med företag från utlandet kan därför ha mer eller mindre svår tillväxtverk, med chefer som är bjärt annorlunda än de svenska chefer som man är van vid. Är det bra chefer, och de växer inte på träd, lyssnar de på sin personal och ser till så att alla trivs.

Leja bort den tråkiga redovisningen!

5 sep 2017

Har du eget företag? Då vill du säkert ägna dig åt ditt arbete, inte åt administration och redovisning. Det är väldigt tidskrävande och är dessutom ganska onödigt, eftersom du kan leja bort allt sådant en redovisningsbyrå Göteborg. Varför göra tråkigt och trist jobb, som någon annan tycker är roligt och stimulerande? Det är bra att vi gillar och uppskattar olika saker.

Redovisningsbyrå guld värd

Redovisningsbyrån i Göteborg ger gärna olika lösningar i personalfrågor, i själva företagandet, till och med i investeringar. De är en betrodd rådgivare och är ett oberoende stöd och bollplank vid behov.  Det är en väldigt engagerad redovisningsbyrå. Som auktoriserad redovisningskonsult har de rätt att skriva under bokslutsrapporter, vilket har varit mycket värt.

De digitaliserar din administration

Ordning och reda är inte bara papper. Det är väldigt viktigt för att ett företag ska kunna fungera och leverera sitt bästa att företagsstyrelsen kan analysera, följa och styra verksamheten via bokföringen. Med ett webbaserat system minskar de mängden papper att hantera. Det blir inget att posta eller åka och lämna. Inte heller blir det en massa pärmar. Tillgängligheten till alla fakturor, offerter, underlag etc kan ökar eftersom du kan nå dem från din dator på kontoret eller direkt i telefonen, var som helst.

Vad innebär begreppet factoring?

19 aug 2017

 

Här reder vi ut begrepp som till exempel vad factoring innebär. Factoring används i Sverige i dag som ett övergripande begrepp för de flesta former av fakturafinansiering. I Sverige innebär det att ett factoringföretag, köper fakturor eller lånar för samma summa som på fakturan tills den är betald. Det kan innebära andra tjänster, som bokföring, fakturautskick och risktäckning. det innebär i sin tur att ett företag tar på sig risken att fakturorna inte alls betalas.

Fakturarisktäckning

Fakturarisktäckning innebär att ett factoringföretag täcker riskerna att ditt företag inte får betalt för dina fakturor. Factoring kan innebära att företaget köper fakturorna som du då överlåter hanteringen, oavsett om dina kunder betalar eller inte.

Fakturaköp

Fakturaköp innebär helt enkelt att ett bolag köper dina fakturor och då får du ett samlat belopp som överförs till ditt kontor direkt efter överlåtelsen. Varför man gör det är för att du då slipper hantera dina kundfordringar.

Fakturabelåning

Fakturabelåning innebär att du intecknar dina fakturor hos ett factoringbolag. Det betyder att ni bestämmer att du belånar dina fakturor till factoringföretaget och kan på så sätt frigöra kapital. Gör du så måste du meddela dina kunder om att fakturorna är överlåtna till ett annat företag. Då kunderna betalat fakturorna går de direkt till factoringbolaget istället, som också ansvarar för påminnelser, kundreskontra och inkassofunktioner.

Tross - ett bra redskap

10 aug 2017

Tycker du det är svårt med reklam och marknadsföring? Är det något du bara inte vill tänka på och som du helst bara överlåter till någon annan? Eller är allt du gör marknadsföringsmässigt? I så fall kan du sluta läsa här. Är du en typ som tycker det är svårt, har jag lösningen. Det kan vara en bra lösning att helt enkelt låta någon annan klura ut det där åt dig och ditt företag. Tross är en reklambyrå i Jönköping som kan ta hand om hela processen från ax till limpa, som de själva presenterar sig på sin hemsida.

Är både kommunikations- och reklambyrå

Det kan vara svårt att formulera sig att just det man menar går fram, därför kan det vara bra att få tips från proffsen inom kommunikation. Är man till exempel ett tjänsteföretag är det viktigt att förmedla det unika man har att erbjuda. Strategin för det kan vara svår. Ibland hjälper det inte hur många marknadsundersökningar du gör. Det gäller att formulera målgrupp. Till det är det viktigt att veta så mycket som går om själva målgruppen. Inte konstigt att de flesta företag låter kunderna recensera dem. Vi lever i recensionernas tidsålder. Allt från resor till varor, tjänster och produkter recenseras av kunderna. På så sätt får man veta mycket om kunderna, till exempel vad de tycker är viktigt och är dåligt, eller mindre viktigt.

Digital marknadsföring

För det andra är det viktigt synas där kunderna befinner sig. På internet, till exempel. Tross vet hur du ska marknadsföra dig på nätet. De vet hur kunderna söker och hur de ska få träffar på just ditt företag. Hur du får många gilla-tummar-upp. Ju fler sådana, desto större chans på träff på just ditt företag. Bra, va?!

Företagstillväxtvärk?

6 aug 2017

Starta ett företag kan vara nog så knepigt. Åtminstone i början. Hur ska du göra för att nå dina kunder? Hur ska du leverera? Var ska du ha ditt företag? Ska du ha en lokal, en butik, ett lager? Det är många saker att lösa innan du får snurr på verksamheten. Det allra bästa sättet att starta ett företag på, är om du redan har en bred kundbas. Då har du en stadig inkomst, vilket kan vara bra i början. Har du det, kanske du redan har löst vissa praktiska frågor som leveranssätt, faktureringssätt et cetera. Då kan den svåra biten vara hur du ska göra för att växa. Att växa kan faktiskt vara riktig svårt.

Företagstillväxtvärk?

Alla som har haft ett företag någon gång vet att det kan vara svårt att växa. Att utveckla företagets sortiment eller anställa fler eller vidga kundområde såväl geografiskt som digitalt för ofta med sig fler omkostnader. Det "värker" att växa, och ibland kan det kosta mer än det smakar. Vinsten kanske genereras först efter några år. Då kan det vara bra att ha investererare som är villiga att skjuta till kapital, alternativt ha lånegivare som tror på din idé.

Få råd av site

På siten Utveckla företag kan du få praktiska tips på hur du kan lösa olika problem med "tillväxtvärk". Hur du gör för att anställa personal, hur du utvecklar företaget och marknadsför det.

Ta sedan och klappa dig själv på axeln en stund! Du är ett riktigt kugghjul i vårt samhälle, eller vilket sammanhang ditt företag nu befinner sig i. Hur som helst – du är viktig!

Oslagbart sätt sluta röka!

4 aug 2017

Rökning av vanliga cigaretter är skadliga för alla kroppens inre organ. Det mest uppenbara är att de förstör våra lungor, det som inte är lika känt, är på vilket sätt rökningen försämrar minnet hos oss människor. Det beror på att nikotinet påskyndar en förtunning i hjärnbarken. En gradvis förtunning i hjärnbarken äger rum för alla. Det är till exempel därför äldre får svårare att komma ihåg saker. De som röker påskyndar den negativa processen.

– Vi fann att såväl rökare som tidigare rökare hade områden med tunnare hjärnbark än de som aldrig rökt. Personer som slutat röka verkade delvis återbilda tjockleken på hjärnbarken. Även om en återhämtning är möjlig tar den väldigt lång tid. Också de som slutat röka för 25 år sedan hade tunnare hjärnbark än normalt, neurologen Sherif Karma från McGill-universitetet i Montreal till tidningen Mirror.

Byt ut cigaretten till en elektrisk

Nu när vi vet vad rökning ger för skadliga effekter på vår kropp kan det vara bra att byta ut cigaretten mot en elektrisk. Varför då? Är det inte bara att sluta? Ja, om du någonsin pratat med en inbiten rökare, eller kanske du själv är rökare, vet du att det är väldigt svårt att sluta. Många rökare upplever en omedelbar kick, det sker då nikotinet når hjärnans så kallade nikotinreceptorer och signalsubstansen dopamin utsöndras i hjärnan. Hjärnan ger rökaren en belöning, liknande effekt då man blir lycklig; hjärnan signaler till kroppen "det här var bra, fortsätt med det".

Fördelar med elektriska cigaretter

Det som är en av fördelarna, bland många, är att du fortsätter röka men slipper få i dig de 4000 olika giftiga ämnen som vanliga cigaretter innehåller. I ställer får du visserligen i dig nikotin, men slipper kolmonoxid, tjära och arsenik, bland annat. Elektriska cigaretter innehåller också nikotin, men i stället för de 4000 gifterna, innehåller de propylenglykol, glycerin och vattenånga. Propylenglykol och glycerin används bland annat i snus för att hålla den fuktig. Resten är ofarlig vattenånga. Dessutom är det ekonomiskt fördelaktigt att byta till e-cigaretter. De kostar mindre. På eqcigs.se kan du jämföra priser och vad det kostar att röka elektriska istället för vanliga cigaretter.

E-cigaretter hjälper dig sluta röka

Med e-cigaretter behåller du vanorna som rökning innebär. Många säger att det är vanorna som man har lagt till sig med, som är svårast att bryta. Med elektriska cigaretter har du kvar vanorna, men du har bytt ut dem mot cigaretter med mindre skador. Sedan kan du byta ut nikotinet när du röker e-cigaretter. Och då har du ju slutit röka. Så var rädd om din hjärna och sluta röka!

Vår huvudstad

3 aug 2017

Om det är något som är verkligt eftertraktat i Sverige idag så är det utrymme i huvudstaden. Allt fler lockas till Stockholm och alla vill finnas i centrum, så även om detta avlånga land egentligen har gott om plats så är det supertight med utrymme - och såklart sjukt uppskruvade priser på allt - i Stockholm.

I eldens öga

Allt från privatpersoner till företag söker efter lediga bostäder, lokaler och andra skrymslen för att få plats med sina liv och företag i eldens öga. Frågan är om det egentligen är värt det. Visst är Stockholm fantastiskt, men är det verkligen värt pengarna och slitet och stressen som följer med i paketet? 

Varför jag ställer mig frågande till detta är dels på grund av generella betraktelser och dels av personliga skäl, för jag tillhör en av alla de som letar efter kontor i Stockholm. Jag söker bland hyresobjekt (jag vet, good luck liksom) såväl som fastigheter till salu, även om jag inte riktigt har någon försvarlig budget för mitt letande. Det kliar i hela kroppen av frustration för jag är precis lika fast i Stockholmsträsket som alla andra. 

Om inte i Stockholm - vardå?

Jag vet att Sverige har oerhört mycket mer att erbjuda än bara Stockholm, men det är ändå där jag vill vara - dessutom är det där jag känner att jag behöver vara för att bli framgångsrik. Kanske är det en dum tanke, men den finns där i mitt inre och frodas.

Göteborg känns för bonnigt och Malmö för långt bort... så om inte Stockholm - vardå?

Självständiga säkerhetsventiler

12 jul 2017

Rubriken ovan kanske inte säger så mycket men om jag säger säkerhetsventiler för övertrycksavsäkring, som är fjäderbelastade, med eller utan bälg, egenmediestyrda, tillsatsbelastade säkerhetsventiler med elektropneumatiska eller pneumatiska styrskåp. Är det glasklart då? Inte? Det kan lätt bli fackspråkiska av det hela, men låt mig förklara lite vad det handlar om.

Armaturer som ordnar övertryck

Kort sagt är säkerhetsventiler det som det låter som; de låter övertrycket pysa ut utan att hela trycket förstör armaturen. Det kan de ordna med en fjäderliknande konstruktion, det kan även ordnas med hjälp av en bälg. De kan på ett någorlunda självständigt sätt tala om för användaren vad som händer inuti armaturen. De kan även komma med ett styrskåp som reglerar armaturen inuti det, antingen på pneumatisk väg, eller utan. Så där ja, det var väl inte så farligt?

Reglerventiler för industrin

Erichs armatur har ventiler för olika behov, så som reglerventiler för användning i flödes-, tryck-, eller temperaturkontroll i kraftverk, pappersbruk och annan industri inom vatten och tryck. De har också en- eller flerstegsventiler, reducerventiler, ångomformare, turbindumpventiler, ångkylare och pumpskyddsventiler.

Erichs armatur erbjuder konsulter och service

Erichs armatur erbjuder allt från att fungera som konsult vid projektering till service på plats. Då tar de ansvar för leverans, montage, kvalitetskontroll, dokumentation, driftsättning och utbildning. De levererar både ventiler och ställdon och kompletta funktionsenheter som till exempel automatiska ventiler. De sätts samman och slutkontrolleras innan leverans.

Snyggt såväl inne som utomhus

27 jun 2017

 

När det gäller möbler i hemmet, både inomhus och utomhus, så är det få saker som är så viktiga för oss svenskar som kvalitet. Vi vill ju givetvis att priset ska vara så bra som möjligt, att det ska vara snyggt att se på och modernt också men just kvalitet är det primära. Därför ska man se till att köpa sina möbler på ställen som erbjuder dig bra möbler som håller. Dessutom är det en mycket god idé att handla möbler online eftersom det gör att du ytterligare kan få ned priset. 

Du kommer bli nöjd!

En mycket bra firma som säljer möbler på nätet är WeGot som ligger i Malmö, de har också en butik i Gävle och på de ställena kan du komma in och provsitta och titta närmare. Om du bor en bit från dessa två städer så kan du med fördel köpa dina möbler online och få dem hemkörda till din dörr. Så om du är i behov av att byta ut din säng mot en ny, om du vill ha en större soffa, mer förvaringsutrymme eller en komplett grupp med trädgårdsmöbler så är det här du ska kolla. Du får en bra service, bra köpvillkor och också bra priser utan att de tullar på kvaliteten. Om du dessutom behöver få tips och råd på hur du ska inreda, vilka möbler som passar ihop med vilka eller om du har frågor rent generellt så får du alltid god hjälp av deras personal. 

 

Behöver du också kontorsstäd?

19 jun 2017

De som har ett mindre företag brukar ibland snåla in på städning och arbetsmiljö. Ibland är allt annat än arbetsmiljön är viktig. De tänker inte på att om arbetsmiljön blir för rörig, blir folk irriterad på varandra och utför inte arbetet optimalt. Personalen som arbetar på kontoret behöver bra arbetsmiljö, punkt slut. De vill ha rent, snyggt och trevligt. Därför är mitt råd är att anlita en professionell städfirma, som alla vinner på, och det behöver inte vara dyrt alls.

Få rent kontor lönar sig

Det finns ett företag som ger bra kontorsstädning i Stockholm; Städenergi heter företaget. De är faktiskt billiga, de garanterar att det blir rent och har rätt attityd till sitt jobb. De har blivit vår städpartner, och erbjuder flera olika tjänster. De har lärt känna oss och vet vilka behov vi har. De dammsuger våra golv och moppar dem. De stryker rent från fläckar på speglar, lister och dörrar. De tömmer papperskorgar och gör rent i toaletter och kök. Just nu bjuder de på halva städningen ifall man vill prova dem, fram till oktober i år.

Nu kan vi fokusera på rätta saker

Nu har vi kunnat fokusera på de rätta sakerna. Alla vann på det. Ett rent kontor är förutsättningen för att kunna ta hem sina, nu kan vi ge ett riktigt professionellt intryck. Personalens trivs och jobbar bättre. Nu kan vi alla koncentrera oss på företaget och våra kunder och vi mår bättre med ren inomhusmiljö.

← Äldre inlägg