Konsten att mäta tid

Idag har de flesta koll på tiden tack vare klockan i mobilen. De allra första mekaniska klockorna, de konstruerades under 1200-talet. Det för att man ville ha koll på när det var dags för bön och arbetstid. Dock har man mätt tiden längre än så! Både vattenur och solur samt bruket att  dela in dygnet i timmar uppstod långt innan vår tideräkning börjar.

Det mest precisa sätt att mäta tiden på är idag med ett atomur. Det uppfanns redan 1947. Den använder sig av atomernas vibrationsfrekvens. Atomuret avviker max en sekund på 100 000 år.

Mindre klockor som man kunde ha hemma började tillverkas redan i slutet av 1200-talet. Dock var dessa dyra då de ofta var dekorerade med ädelstenar och annat. 

De allra första klockorna var inte så exakta samt att de hade då bara en timvisare. Under 1657 upppfann Christiaan Huygens pendeln och det mer noggranna pendeluret 1657.

Minutvisaren infördes runt 1665 och på 1690-talet konstruerade engelsmännen den första klockan med en sekundvisare. Christiaan Huygens och engelsmannen Robert Hooke (1635-1703) uppfann också spiralfjädern som gjorde att fickuren blev mer exakta.

9 Jun 2023