Arbete på hög höjd

Nya regler för medicinska kontroller för arbeten på hög höjd kom att träda i kraft under november 2019. Att jobba på höga höjder innebär en hel del risker. Det är dels en fallrisk, vilket kräver att personen som utför arbete på hög höjd måste dels ha gått utbildningar samt även se till att ha rätt sorts säkerhetsutrustning på sig. Sedan november förra året är det numera då även krav på att personen som jobbar på höga höjder är frisk nog att göra det. Det innebär att alla arbetstagare som gör ett arbete på en höjd över 13 meter i stolpe, på stege, i träd, eller liknande ska framöver först genomgå en medicinsk kontroll. Detta ansvar som faller på arbetsgivaren. Begreppet ”höjdarbete” ändras till ”klättring med en nivåskillnad på mer än 13 meter”. Detta innebär att nu är det en mängd nya branscher och arbetsmoment som omfattas. 

Nya krav från Arbetsmiljöverket

Om en person har ett jobb som innebär klättring upp till hög höjd så måstge det nu finnas  läkarintyg som visar att arbetstagaren har tillräckligt god hälsa för att klara påfrestningen.

Kraven för medicinska kontroller vid höjdarbete, som tidigare reglerats i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mast- och stolparbete (AFS 2000:6) ändrades i november 2019. Nu gäller kravet för fler arbeten och arbetsuppgifter än vad det har gjort innan.

Förr så gällde kraven vid klättring vid mast- och stolparbete. Men det var svårt att dra en gräns och nu heter det då istället "klättring med stor nivåskillnad", vilket preciseras till en nivåskillnad på mer än 13 meter.

Arborister är en ny grupp som omfattas eftersom att de kan klättra på samma sätt som en stolpklättrare, sedan är även klättring på stege i lodräta underjordiska schakt som också nu omfattas av nya kravet.

Enligt Arbetsmiljöverkets beräkningar kommer kravet på medicinska kontroller att gälla omkring
1 000 fler arbetstagare än tidigare.

26 Jan 2020