Att välja vinschar

Vinschar är i allmänhet ganska hållbara med en bra lång livslängd framför sig. Så småningom kan du dock ha anledning att byta ut dem. Kanske skulle du vilja ha self-tailing eller så kom dina gamla vinschar från en tillverkare som inte längre är verksam och reservdelsförsörjningen är ett problem. Eller så kanske du vill lägga till ytterligare en vinsch för en ny funktion eller vill elektrifiera en manuell vinsch.

Oavsett anledningen finns det några saker att tänka på när du väljer en ny vinsch, inklusive storlek, självslutande eller inte, material och passform. Ett bra ställe som säljer vinschar är www.warriorwinches.se.

Hur väljer man en vinsch?

För att veta vilken typ av vinsch du ska välja måste du fundera på följande punkter:

  • Vad ska vinschen användas till: behöver den lyfta en last, flytta den horisontellt eller på ett lutande plan?
  • Vilken sektor kommer den att användas inom? Vinschar kan användas i olika branscher, såsom sjöfarts- och fordonsindustrin.
  • Vilken kapacitet ska din vinsch ha, dvs vilken last ska den kunna lyfta eller dra?
  • Hur långt måste lastens färdsträcka vara? Du måste se till att trumman som draganordningen ska lindas på är rätt dimensionerad och att längden på kabeln eller kedjan är tillräcklig.

Du måste också ta hänsyn till andra kriterier som typ av motor. Vinschar kan vara elektriska, hydrauliska, förbränning eller manuella. I allmänhet är de utformade för att linda en kabel, ett rep eller en kedja som lindas över hela trummans bredd i på varandra följande lager.

16 Dec 2022