Bästa projektledarutbildningen

Projektledare brukar vara ett högst svårdefinierbart yrke. Brukar bli samlingsnamn för alla som gör lite av varje. Sanningen är att projektledare kan göra i princip vad som helst, men som är till nytta för företaget hen jobbar på. Det kan var allt från tekniska projektledare, IT-projektledning, forskare, design, kraftbolag, Universitet, som leder stora produktionsprojekt till att implementera juridiska system. Det kan vara allt från att lära sig standarder som ISO 10006, ISO 21500 PM Book och IPMAs NCB.

Vad är projektledning?

Projektledning är ett område som kan handla om att få produkterna man jobbar med att fungera i verkligheten. Har du funderingar. Varför inte gå en projektledarutbildning med projekthantering.se? Du får utbildning av erfaren lärare och vidareutbildning och uppföljning. Du vet hur du ska göra rent praktiskt, och teoretiskt. Du får handledning och stöd. Sådant som kan vara bra med nya arbetsuppgifter.

Företagskulturen i Sverige ett av de plattaste

Företagskulturen i Sverige är vitt känd. Andra som kommer hit från utlandet lär snabbt märka att det är en ganska så platt hierarki, med stort medbestämmande, som till och med är lagstadgad. Det innebär att våra chefer fattar många beslut efter att ha rådfrågat sin personal och sedan genomför dem efter personalens åsikter och tycke. Vid företagsfusioner med företag från utlandet kan därför ha mer eller mindre svår tillväxtverk, med chefer som är bjärt annorlunda än de svenska chefer som man är van vid. Är det bra chefer, och de växer inte på träd, lyssnar de på sin personal och ser till så att alla trivs.

9 Sep 2017