Hur funkar en kulventil?

Det finns en stor mängd olika typer av ventiler som är till för att stänga av eller sätta på ett flöde av antingen vatten, olja, gas eller andra ämnen. Beroende på var den ska användas någonstans så kan man använda sig av en skjutventil som har som en platta invändigt som öppnas eller stängs eller så kan man ha en kulventil. Det finns givetvis också ett flertal andra lösningar på avstängningsventiler och du kan se några av dem hos Auma som säljer artiklar till både industri och hemmabruk. Kulventilen är den typ som vi vanligen stöter på till vardags och därför vill vi berätta lite mer om hur den fungerar.

En kulventil består egentligen av endast 4 delar, även om det ibland kan utökas beroende på vilket ämne som ska transporteras genom ventilen. Det är ett rör, en kula, en tätning och ett handtag. Kulan och tätningen är placerade inuti röret och har ett genomgående hål genom sig. En pinne går ut genom röret där ett handtag är fäst. När man vrider på röret så roterar kulan inuti röret och låter antingen hålet vara i längdriktningen av röret då ventilen är öppen, eller tvärs emot rörets riktning då ventilen är stängd. 

Här kan du ha nytta av en kulventil

Det finns några platser i ditt hem där det kan vara en god idé att installera en ventil, om det idag inte redan finns en, och det är på vattenledningar du har i huset. Det är alltid bra att kunna stänga av vattnet på ett flertal olika ställen så att arbete kan utföras på dina vattenledningar utan att behöva stänga av hela systemet. Tala gärna med en rörmokare så får du hjälp med tips på vanliga ställen där de kan behövas. 

14 May 2017