Löpande bokföring

Något företagare kommer i kontakt med är det som kallas för löpande bokföring. Det innebär att man ska bokföra alla affärshändelser i kronologisk ordning. Om man inte själv vill göra det, så går det utmärkt att använda sig av en bokföringsbyrå eller redovisningsbyrå. Läs mer om olika sådana tjänster här. Bokföring och redovisning är något som hör samman. Detta är grunden som ditt företag bör stå på. Om du har ett företag, så är det ett måste att du ser till att göra en löpande bokföring under året, för att kunna göra din redovisning varje årsslut. Alla affärshändelser som på något sätt påverkar ditt företags ekonomiska ställning måste enligt lag bokföras. Det kan då vara saker som affärshändelser som på något sätt påverkar ditt företags ekonomiska ställning 

Olika sätt att bokföra på

När det gäller löpande bokföring så går det att göra med två olika sorters bokföringsmetoder. Den ena är den så kallade kontantmetoden, eller bokslutsmetoden. Den andra metoden heter fakturametoden

I löpandee boföring ingår det även andra saker som moms, reskontrabetalningar, faktureringar, löner, månadsrapporter, kontrolluppgifter och bokslut. Det gäller alltså att ha en bra koll om du ska göra detta själv. Ett alternativ annars är just att anlita en bokföringsbyrå eller redovisningsbyrå som sköter om alla dessa delar. Då kan du vara säker på att inget glöms eller saknas. 

Om du vill kan du så klart på egen hand dokumentera alla affärshändelser med kvitton, fakturor och kontoutdrag och sedan lämna över det till din redovisningsbyrå.

24 Feb 2021