Motverka skador genom ergonomi

Ergonomi i sig är väl inte en svensk uppfinning, men det finns idag flera olika saker som är nbra för att kunna jobba ergonomiskt och en del av dem kommer från Sverige. Det var under 1960-talet som man kom på det att verktyg och annat inte var utformade särskilt bra och det gav skador åt de som arbetade med vissa saker. Genom åren som gått så har olika yrken insett att det har behövts ses över hur man jobbar, med vad och på vilket sätt. Personal på kontor har sedan 90-talet jobbat med ergonomi och jobbar man med materialhantering som på lager eller verkstäder så har man tagit fram olika hjälpmedel under åren. Det är inte fel att använda sig av lyftbord och lyftvagnar till exempelvis. Lyftbord är ergonomiskt bra, så att man lyfter rätt. 

Tänk alltid ergonomiskt

Många skador och utslitningar i kroppen kommer av att man har fel arbetsställning eller saknar ergonomiska hjälpmedel. Det är bra att se över olika arbetsplatser så att de har rätt sorts ergonomu, oavsett vad det är för jobb. Många sjukskrivningar skulle kunna undvikas bara man jobbar på ett mer ergonomiskt sätt. Det vore även bra om det kom fler svenska uppfinningar som ger ett större fokus på att jobba ergonomiskt. Även om många tänker på ergonomi idag så är det inte alla som gör det. Men skulle alla arbetsplatser ge det ett större fokus, så skulle det minska skadorna.

9 Oct 2018