När började man använda sedumtak?

sedum

Ni vet, det har ju kommit att bli att mer populärt att ha sedumtak, alltså tak som är gröna med växter på sig. Dock är detta inget nytt. Det fanns redan för flera hundra år sedan att man hade tak med sedumväxter eller med gräs på. De allra första gröna taken fanns redan under antiken. Bland annat i de hängande trädgårdarna i Babylon. Då det saknades skogsklädda berg i deras trakter så kom de på att ha takträdgårdar. Dessa byggdes i stegvisa terrasser och bevattnades manuellt med vatten från floden.

Även runt medelhavet har det varit och är vanligt att ha växttak, då det hjälper till att göra den varma, kala miljön svalare. I Nnorden har det använts för att det ska isolera mot väta och kyla. 

Smarta, gröna tak

Under 1900-talet utvecklades tekniken för takkonstruktion och man började använda sig av platta betongtak. Då kom det allt fler takträdgårdar. Tyskarna var tidigade med att se fördelar med detta och använde sina tak för en mängd växtligheter. Sedumtak och takträdgårdar är ett sätt för människor i stortstäder att komma närmare naturen på bra sätt. En enkkel variant av grönt tak är just de som täcks med sedumväxter. Du kan satsa på sedumtak i Göteborg till exempel. Fördelen med sedumväxter är att de kräver inte så mycket djur jord för att växa samt kräver inte heller så mycket skötsel. 

Gröna tak och sedumtak går att ha på vanliga hus, garage samt att det är vanligt på  friggebodar, carportar, lusthus och uterum.

 

28 Nov 2019