När krävs det en certifierad översättning?

Är du förvirrad med termen "certifierad översättning?" Vet du när det behövs och inte behövs? För att kunna förstå varför och när certifierade översättningar behövs bör du förstå vad som skiljer certifierade och icke certifierade översättningar.

En bestyrkt översättning kräver att originaldokumentet och dokumentöversättningen åtföljs av ett undertecknat uttalande från översättaren som visar att översättningen är fullständig och korrekt. Beroende på land och situation kan det behövas en notarius publicus för att notarisera det. Ett dokument kan antingen kräva bestyrkt översättning eller så måste en översättning ha ett "Certificate of Accuracy". Hos Språkservice hittar du auktoriserad översättare, som kan stämpla dina dokument. 

När en certifierad översättning krävs

I allmänhet krävs certifierade översättningar för juridiskt pappersarbete, till exempel dokument som används i domstolsförhandlingar eller rättegångar, inklusive eventuella bevis eller rättegångsutskrifter som är på ett annat språk. Så länge en handling måste lämnas in till regeringen eller ett juridiskt organ bör översättningarna vara bestyrkta.

Certifierade översättningar krävs när du ansöker om ett tillfälligt besökstillstånd eller om du vill immigrera till ett främmande land. I det här fallet ska alla dokument som du behöver lämna in och som är skrivna på ett annat språk översättas till landets officiella språk och alla översättningar måste vara bestyrkta.

Få hjälp med dina översättningar

Behöver du hjälp med översättningar, så finns som sagt Språkservice. Hos dem finns det även tolkningstjänster om även detta är något du känner att du har behov av.

18 Apr 2023