Självständiga säkerhetsventiler

Rubriken ovan kanske inte säger så mycket men om jag säger säkerhetsventiler för övertrycksavsäkring, som är fjäderbelastade, med eller utan bälg, egenmediestyrda, tillsatsbelastade säkerhetsventiler med elektropneumatiska eller pneumatiska styrskåp. Är det glasklart då? Inte? Det kan lätt bli fackspråkiska av det hela, men låt mig förklara lite vad det handlar om.

Armaturer som ordnar övertryck

Kort sagt är säkerhetsventiler det som det låter som; de låter övertrycket pysa ut utan att hela trycket förstör armaturen. Det kan de ordna med en fjäderliknande konstruktion, det kan även ordnas med hjälp av en bälg. De kan på ett någorlunda självständigt sätt tala om för användaren vad som händer inuti armaturen. De kan även komma med ett styrskåp som reglerar armaturen inuti det, antingen på pneumatisk väg, eller utan. Så där ja, det var väl inte så farligt?

Reglerventiler för industrin

Erichs armatur har ventiler för olika behov, så som reglerventiler för användning i flödes-, tryck-, eller temperaturkontroll i kraftverk, pappersbruk och annan industri inom vatten och tryck. De har också en- eller flerstegsventiler, reducerventiler, ångomformare, turbindumpventiler, ångkylare och pumpskyddsventiler.

Erichs armatur erbjuder konsulter och service

Erichs armatur erbjuder allt från att fungera som konsult vid projektering till service på plats. Då tar de ansvar för leverans, montage, kvalitetskontroll, dokumentation, driftsättning och utbildning. De levererar både ventiler och ställdon och kompletta funktionsenheter som till exempel automatiska ventiler. De sätts samman och slutkontrolleras innan leverans.

12 Jul 2017