Skrivare, kopiator, scanner - vad ska man satsa på?

Idag är det många arbetsplatser som har behov av arbetsredskap så som skrivare, kopiator, scanner, samt en massa mer. Det finns ju idag rätt så många olika varianter på alla dessa maskiner. Det finns små som kan stå på kontoret, till stora maskiner som behöver egna rum. Det är inte fel att satsa på en multifunktionsskrivare. En multifunktionsskrivare har lite av allt det du behöver. Det är dels en maskin att skriva ut på, dels kan du kopiera, scanna in dokument med mera. Det finns även enheter så att du kan häfta samman papper med.

Hellmuth Hertz – Ultraljudet och bläckstråleskrivaren

Hellmuth Hertz var en tyskfödd forskare som kom till Sverige under 1940-talet. Han var verksam i Lund. Hertz blev en av pionjärerna inom ultraljudsdiagnostik och tog ett av de första patenten på en bläckstråleskrivare. I början av 1950-talet blev Hertz intresserad av ultraljud. 

Hertz fick kontakt med en hjärtläkare som hette Inge Edler. Tillsammans kom de fram till att försöka använda ultraljud inom medicin. En ultraljudsapparat som Hertz delvis byggde om testades.

Den 29 oktober 1953 lyckades Hertz och Edler ta fram världens första ekokardiogram (EKG). De kunde nu övervaka hjärtats rörelser.

Tack vare att det blev dålig kvalitet på ultraljudsbilder när de skrevs ut på papper, så började Hertz fundera kring en bläckstråleskrivare som skulle klara av stora bilder och ha väldigt hög färgkänslighet. Han utvecklade den kontinuerliga bläckstråletekniken.

Ett tag var det svenska företaget Facit intresserad av  Hellmuth Hertz uppfinning, men de lyckades inte. Andra svenska företag visade inte något intresse för bläckstråletekniken. Så småningom sålde Hertz patenträttigheterna till USA.

 

11 May 2019