Skylten en bra början

Skype, Spotify, blixtlåset, osthyveln, skiftnyckeln och alla andra svenska uppfinningar hade ju varit till ingen nytta om folk inte hade vetat om att de funnits. De hade begravts i glömskans hav illa kvickt med sina uppfinnare, om inte de hade marknadsförts på rätt sätt. Uppfinningen är ju bara halva saken. Resten är marknadsföring, och tänker du efter så inser vi alla att det är just så. Utan marknadsföring, ingen vetskap. Många tänker på marknadsföring som enbart maximering av försäljningen, men även ren och skär information är marknadsföring. Och all marknadsföring handlar om att synas.

För att synas börjar det med skyltar

För att marknadsföra en uppfinning bör man veta vad uppfinningen är bra för, hur den ska användas? (Ganska självklart) Är det en av de uppfinningar som jag nämnde i början är svaret givet: alla! Hur utformar man en marknadsföring så att alla ska få veta att den finns? Här måste man ju gå till företagaren själv. Det är ju olika saker som hen vill marknadsföra och poängtera med sin uppfinning. Hela branscher omsätter ju miljoner varje dag just för detta. Är du en företagare med resurser som inte riktigt omsätter miljoner kronor varje dag, kan det vara bra att börja med att synas på internet och i den fysiska stad du befinner dig i.

26 May 2017