Svensk industriell ingenjörskonst

Att svensk ingenjörskonst har byggt detta land, brukar de flesta ingenjörer säga, och mena det. Att vår finanskår, industrimän- och kvinnor säger samma sak om deras skrå, känner de inte till, även om det är sant. Sanningen är väl den att många olika skråer tillsammans har byggt landet. Ändå står den svenska ingenjörskonsten väldigt stark och har gett oss många uppfinningar, som dynamiten, av Alfred Nobel, skiftnyckeln, blixtlåset, osthyveln, pacemakern, Tetra Pak, trepunkts säkerhetsbältet, ultraljudet som görs av alla gravida mammor, och så vidare. Listan kan göras hur lång som helst, och det är inte meningen med denna blogg. Däremot vill vi nämna de olika ventiler som produceras för svenska och utländska fabriker, industrier och vattenverk, alla sorts verk, faktiskt. Vi pratar ofta om att Sverige har blivit ett land som producerar mest tjänster, men fortfarande har vi viktig industri kvar. Fortfarande tillverkar vi komponenter till den viktiga industrin. Som Erichs armatur.

Erichs armatur har service för ventiler och ställdon

I 50 år har Erichs armatur levererar ventiler, ställdon och servicetjänster till energi-, kraftindustri, vatten- och ventilationsverk. Deras ventiler och ställdon är till för styra och reglera det flöde som behöver flyttas genom rörsystem i processtekniska anläggningar. Inte bara det, de erbjuder också service till de armaturer som de tillverkar. Vem känner bättre till produkterna än de som tillverkat dem? De kan erbjuda allt från deltagande i projektering till fältservice. De tar ansvar för leverans, montage, kvalitetskontroll, dokumentation, driftsättning och utbildning. De levererar både ventiler och ställdon samt kompletta funktionsenheter som automatiserade ventiler. Dessa sätts samman och slutkontrolleras i verkstad före leverans. Ventilen på bilden är en reglerventil och är till för tryckreducering av ånga, gaser och vätskor.

19 Sep 2017