Svenska chefer

Vad krävs för att man ska vara en bra chef? Ligger det i individens personlighet? Är vissa liksom födda till chefer? Hur är då dessa personer? Bestämda? Initiativtagande? Framåt? Auktoritära? Länge såg man det nog så, att vissa liksom hade bossandet i sig. Idag vet man bättre. Man vet till exempel att bossande inte gör en bra chef, utan tvärtom behöver man vara lyhörd. Det är också mycket mer effektivt att vara flexibel än auktoritär. Visst ska man kunna ta initiativ, men man måste också vara öppen för förslag så att man inte missar något riktigt bra för att man driver på framåt med tunnelseende.

Goda arbetsförhållanden och stark gemenskap

Idag finns det särskilda chefsutbildningar och genom dessa kan man lära sig att bli en bra chef, något som efterfrågas alltmer. Svenska chefer är inte som svenska chefer var för 20 och 50 år sedan och som chefer på andra håll i världen ofta är än i dag. En bra chef av idag vet att delegera rätt; sätta rätt personer på varje uppgift. De vet att skapa goda arbetsförhållanden så att incitamentet att arbeta skärps. De vet hur viktigt det är att varje anställd får känna sig sedd, hörd och viktig - och att skapa en stark gemenskap med tydliga, gemensamma mål.

Men var hittar man dessa vassa chefer då? Jag skulle säga att det smidigaste är att anlita någon med vana att rekrytera just chefer. Då går det snabbt och man får troligtvis bäste person för posten.

5 Mar 2019