Vad är bokföring?

bokföring

Att bokföra innebär att ordna, sammanställa, värdera och rapportera affärshändelser. Det finns bra text om bokföring på Wikipedia

Vad är då en affärshändelse? Jo det kan vara inbetalningar eller utbetalningar som direkt påverkar ett företags resultat och ställning. Dessa afförshändelser ska vara dokumenterade. Det i form av kvitton och fakturor. Bokföring är ett övergripande begrepp och används även för själva handlingen man utför att bokföra. Hur det ska skötas, det bestäms av bokföringslagen.

En bokföring ska ske löpande. Det kan man göra på egen hand, men man kan även anlita en revisor eller en redovisningsbyrå. För redovisning Katrineholm finns Categoria AB.

Löpande bokföring

Löpande bokföring innebär att du bokför samtliga affärshändelser i kronologisk ordning. Om du behöver hjälp med det så har du som sagt redovisning Katrineholm. 

Bokföring och redovisning är något som hör ihop och det är en grund som ditt företag bör stå på så att säga Du som äger ett företag bör göra en löpande bokföring under året, för att kunna göra din redovisning varje årsslut.

Löpande bokföring kan göras på två sätt. Den ena metoden heter kontantmetoden, kallas även för bokslutsmetoden. Den andra metoden heter fakturametoden. Inom begreppet löpande bokföring kan andra saker ingå, så som moms, reskontrabetalningar, faktureringar, löner, månadsrapporter, kontrolluppgifter och bokslut.

Du kan själv dokumentera alla affärshändelser i ditt företag med kvitton, fakturor och kontoutdrag för att sedan lämna det till en redovisningsbyrå som Categoria, så sköter de resten. De har även andra bra tjänster du kan ha nytta av.

 

 

 

 

 

 

14 Oct 2019