Vem uppfann hissen?

hiss

Idag finns det hissar lite varstans, i olika hus, byggnader med mera. Det finns flera hissföretag som sköter dessa. Men vem uppfann hissen och när kom den första hissen egentligen? Det finns lite olika källor på detta samt lite olika syn på det, eftersom att en hiss kunde vara mer eller mindre än vad det är idag.

Det finns hissliknande konstruktioner, som kan sägas vara historiens första dokumenterade hissar och det är de som fanns under byggandet av Egyptens pyramider 2 600 före Kristus. Då användes hissar med handkraft för att veva upp stora stenblock så att de kom på plats.

Sedan genom historien så har man använt sig av hävarmar, vevar, taljor och tramphjul för att lyfta tunga föremål. Det ska även ha funnits hissar under manegen i Colosseum i Rom, på vilka man lyfte upp vilda djur till gladiatorspelen.

Viktigt säkerhetssystem

På 1700-talet tillverkade Christopher Polhem en hiss som drevs med vattenhjul vid Falu gruva. Det är första gången som ordet ”hiss” nämns i svenska texter. Hissar var inte så säkra att åka med förr, tills att en man kom fram med en lösning. Denna man hette Elisha Otis och han uppfann hissarnas viktigaste säkerhetssystem. Detta system kom att revolutionera hissmarknaden. Uppfinningen förhindrade hissarna från att gå med överhastighet nedåt vid till exempel ett brott på de bärande linorna eller andra mekaniska fel som kan orsaka fritt fall. I princip alla moderna hissar använder fortfarande fångapparater av olika slag för att säkerställa säkerhet.

Den första personhissen i Sverige kan ha varit den ångdrivna hissen på Grand Hotel i Stockholm från 1881. Katarinahissen vid Slussen i Stockholm stod färdig 1883. Nya Slussen invigdes 1935 och då kom en ny Katarinahiss. Den var i bruk fram till 2011.

28 Dec 2019