Vikten av att rekrytera rätt

 

Rekrytering är idag en stor del för många företag. Det gäller att hitta rätt person för rätt plats så att säga. Det är inte alltid så lätt att rekrytera. Det finns till och med olika undersökningar som visar att 45 procent av de större bolagens rekryteringar blir mycket lyckade. Det innebär alltså att det är 55 % som inte blir som man har tänkt.

Om man gör en felrekrytering så kan det kosta företaget en hel del. Det kostar dels pengar, men det kostar även tid och energi. Det är ju en del som sker i ett rekryteringsarbete. Det är urval, intervjuer, referenstagning och förhandlingar som ska göras. Blir det fel och man behöver göra om så tar det tid och kostar pengar att göra om hela processen.

För att göra er process enklare och lättare och inte allt för kostsam så kan ni använda er av ett rekryteringsverktyg från Recruto. Läs mer om rekryteringsverktyget här. Vad som fungerar för er, det vet bara ni, men det finns en del saker att tänka på så att ni kan undvika att er rekrytering går fel.

Tänk igenom kraven en gång till

När ni gör er kravprofil så är det bra att se till att ni tänker igenom vad det är för krav och önskemål som ska vara med. Det är inte fel att ifrågasätta er själva. Behöver ni verkligen ha med vissa av kraven eller om det bara är saker som skrivs på ren rutin för att det brukar vara så. Ställs det höga krav, så kommer det minska kandidatutbudet, och ibland kanske det är bra för att kandidathanteringen ska bli hanterbar. Men risken finns även att personer som skulle passa tjänsten perfekt sållas bort om kravprofilen innehåller för höga krav.

Viktigt att ha en välplanerad introduktion

Det är enormt viktigt att ha en bra och välplanerad introduktion för den person ni anställer. Det är en förutsättning för att det ska bli en bra start för den person ni har anställt. Ge personen rätt sorts förutsättningar. Det bör även vara så att du ser till så att din nyanställde känner sig omhändertagen och välkommen.

Viktigt med bra personlighet

Så klart är det så att den person man anställer ska ha rätt sorts kompentens och klara av jobbet. Men det är inte allt. Minst lika viktigt är att personen har en inställning som är rätt samt att de h ar en bra personlighet. Personen bör passa in bra i den övriga gruppen så väl som, att han eller hon bör vara överens om företagets värderingar och den kultur som råder. Att anställa en person som inte kan acklimatisera sig efter rådande kultur är varken sjysst mot företaget eller kandidaten.

Hur kan man göra?

Idag finns det många företag som så att säga tar saken i egna händer. De startar upp olika utbildningar, eller ger kurser, för att få fram rätt personal framöver. Det är en ganska bra och långsiktigt hållbar lösning, men det är inte alla som har denna möjlighet. Det löser ju inte heller det problem man ställts inför just nu.

Du bör se till att du och ditt företag har en genomtänkt och proffsig rekryteringsprocess. Gör en ordentlig genomlysning. Stressa inte med att tillsätta en kandidat. Det kostar mindre att anställa en person fyra veckor ”för sent” än vad det kan kosta att göra en felrekrytering.

Man är inte mer än en människa brukar det heta. Det är ju så att det kommer att bli felrekryteringar, sånt händer. Oavsett hur förberedd du är. Men ju mer förberedd du ser till att vara, desto mindre felrekryteringar kan det komma att bli.

En bra hjälp på vägen är att ha rätt sorts rekryteringsverktyg. Recruto erbjuder just detta. Du kan läsa mer om dem på nätet. Här hittar du Recrutos Facebooksida till exempel

 

 

26 Nov 2019